Home > About us > Administration office
About us

Administration office

Leadership
Other administration officer

Director of the office of CollegeHu Zhongxin

Office ClerkXia Jingxian; Pi Fen

Educational administrators: Wang Jian; Gao Zhongwang

Counsellors: Wang Jing; Xu Mei; Zhuang Biyun; Zeng Haopeng; Chen Jingxuan

DEAN OFFICE